TECHI POLYMERS

ENGINEERING PLASTIC

Product Description

Brand : ENSINGER

Duratron 1000 / Ultem 1000 เป็นเทอร์โมพลาสติกแบบสัณฐาน สีอำพันโปร่งใส มีลักษณะคล้ายพลาสติก

PEEK เมื่อเทียบกับ PEEK PEI นั้นมีราคาถูกกว่า แต่มีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทกและทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำ PEI เหมาะสำหรับการสัมผัสกับอาหารที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง และความ แข็งแกร่ง มีการย่อยสลายที่ดีมากและมีความคงตัวของมิติรวมกับอุณหภูมิการให้บริการระยะยาวที่ค่อนข้างสูง และเนื่องจากคุณสมบัติของกาว และความเสถียรทางเคมี จึงกลายเป็นวัสดุสำหรับการทำเตียงที่ยอดนิยม และสำหรับทำเครื่องพิมพ์ 3D FDM

Exhibitor Info

TECHI POLYMERS CO., LTD.

Booth No : D12
Website : www.techipolymers.com