VENUE INFORMATION

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)
KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION
AND EXHIBITION CENTER (KICE)

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) สถาปัตยกรรมทันสมัย ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดขอนแก่น อันเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบ Long-Span
ทำให้ตัวอาคารแสดงสินค้าปราศจากเสากลาง ภายใน (Indoor) มีพื้นที่ขนาด 7,510 ตร.ม. และภายนอกอาคาร (Outdoor) มีพื้นที่ 4,680 ตร.ม.

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงเป็นสถานที่ ที่เหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก งานประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ งานแต่งงาน ไปจนถึงคอนเสิร์ต ของนักร้อง ศิลปินระดับนานาชาติ ได้เป็นอย่างดี ด้วยศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)
KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER (KICE)

Address Info

222 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

Email

info@kice-center.com

Phone

+66 91 7749230

Website

www.kice-center.com

GOOGLE MAP

MAP