งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง
บรรจุภัณฑ์ การตลาดและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นำพาสินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรของอีสานให้สร้างกำไร
และส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน
20-22 กรกฎาคม 2565
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
สอบถามข้อมูลลงทะเบียน
083-584-6677

FOOD TECH EXPO

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเกษตร บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาด และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะนำพาสินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรของอีสานให้สร้างกำไรและ ส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน ที่จะช่วยเสริมความแกร่งด้านผลิตภาพ (Productivity) ของกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวสู่การเป็น Smart Factory ในยุคดิจิทัล และยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวสู่การเป็น SME Premium บนเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องมา FOOD TECH EXPO

อุตสาหกรรมวัตถุดิบ สินค้าพืชผลทางการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาท

ศูนย์กลางแห่งน่านน้ำที่มี Profitable Niche หรือมีกำลังการซื้อ

ช่วยให้คุณได้พบปะกับคู่ค้าทางธุรกิจตัวจริงผ่านกิจกรรมMatching

สนับสนุนให้เกิดการซื้อขายกันได้จริงผ่านแคมเปญ Cash Back

ช่วยทำ Marketing Activity ต่อเนื่องแม้งานจบไปแล้ว

กิจกรรมภายในงาน

INNO-TECH

โซนนวัตกรรมและเทคโนโลยี :
การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดของสินค้า อุปกรณ์ เครื่องจักร
ตลอดจนถึง Robot / AI / IoT และ
ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ

SEMINAR & GURU

โซนสัมมนา และ Consult :
พบกับสัมมนา เสริมความรู้ อัปเดตเทรนด์ ข้อมูลและทิศทางการทำธุรกิจ พบกับ GURU ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำภายในงาน เปิดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดและโซลูชั่นใหม่ ๆ

BIZ-MATCH

โซนจับคู่ทางธุรกิจ :
เพื่อเพิ่มโอกาสพบปะ
เจรจาการค้าขยายเครือข่ายและสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจสู่ความสำเร็จให้เกิดขึ้น
แบบก้าวกระโดดภายในงาน

หัวข้อสัมมนา

สัมมนา ฟรี กว่า 18 หัวข้อ บรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากส่วนกลาง-กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือมาร่วมบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม ทักษะ-ความรู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ โดยเนื้อหาการบรรยายโฟกัสที่การปรับตัวสู่การยุคดิจิทัลและสามารถเลือกนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดต้นทุน

TECHNOLOGY SHOWCASE

พบกับสินค้าและเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยคุณยกระดับสินค้าทางเกษตร
เพิ่มมูลค่าทางการตลาด ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มผู้แสดงสินค้า

From Farm to Food Factory

• Food / Meat / Fruits and Vegetables Processing
Machinery
• Food Safety & Hygiene Technology
• Freeze Drying Machinery
• Factory and Asset Management
• Factory Product and Service Related to
Maintenance
• Fertilizer Product

Robotics and Automation a Modern
Approach to Advancing Agricultural

• Agricultural Equipment and Tools
• Agriculture Technology and Innovation
• Automation and Robotics Sytems
• Automatic Identification & Data Collection / RFID / IoT /
Management and IT Software
• Air Power / Air Pollution & Environmental Technology
and Equipment / Waste Management

Packaging Benefits and Trends of the
Beverage & Bakery Business

• Beverage & Drink Technology and Equipment
• Beverage & Drink Producer and Distributors
• Bottling and Filling Technology
• Bakery & Confectionery Technology and Equipment
• Business of Packaging / Coding / Marking / Labeling /
Printing Materials
• Business of Pharmaceutical / Cosmetic / Laboratory /
Testing & Measurement

Transport and Logistics Market
Technologies Freight, System and Warehousing

• Transport & Logistics / Materials Handling & Storage
Technology and Equipment
• Technologies Freight / System Palletizing and
Conveying Equipment
• Technologies Refrigeration / Cold Storage &
Spare Parts / Components and Accessories
• Technical & Professional Organization, Services,
Consultancy

HIGHLIGHT

Cash Back Campaign

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ซื้อสินค้าในภายในงาน

Free Seminar

ติดปีกความคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับสัมมนากว่า 15 หัวข้อ พร้อม GURU ตัวจริง

BIZ-Match

เพิ่มโอกาสทางการค้าก้าวกระโดดกับการจับคู่ธุรกิจแบบ Big Match

Lucky Draw

ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ ลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน

OFFICIAL PARTNERS

SUPPORTED BY

CONFERENCE PARTNERS

ORGANIZED BY

OFFICIAL SUPPORTER