งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาดและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
8-10 มีนาคม 2566
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)

FOOD TECH EXPO

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเกษตร บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาด และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะนำพาสินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรของอีสานให้สร้างกำไรและ ส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน ที่จะช่วยเสริมความแกร่งด้านผลิตภาพ (Productivity) ของกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวสู่การเป็น Smart Factory ในยุคดิจิทัล และยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวสู่การเป็น SME Premium บนเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องมา FOOD TECH EXPO

อุตสาหกรรมวัตถุดิบ สินค้าพืชผลทางการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาท

ศูนย์กลางแห่งน่านน้ำที่มี Profitable Niche หรือมีกำลังการซื้อ

ช่วยให้คุณได้พบปะกับคู่ค้าทางธุรกิจตัวจริงผ่านกิจกรรมMatching

สนับสนุนให้เกิดการซื้อขายกันได้จริงผ่านแคมเปญ Cash Back

ช่วยทำ Marketing Activity ต่อเนื่องแม้งานจบไปแล้ว

กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน

THE NEXT PILOT

SHOWCASE “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
 & One-Stop Service
ถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง…ห้ามพลาด!!
รวมดาวคลัสเตอร์ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ที่ผ่านการพัฒนาจนสามารถดันออกสู่ตลาดModern Tradeได้สำเร็จ มาพร้อมกับ One-stop service จากหน่วยงานที่จะช่วยให้คุณเป็น THE NEXT PILOT

FOOD & AGRI 4.0 ECOSYSTEM

พื้นที่สาธิตการนำ”เทคโนโลยี” เข้ามายกระดับ Ecosystem ในกลุ่มอาหารและการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การยกระดับพื้นที่การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็น SMART FARM ด้วยเทคโนโลยี ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ ไปจนถึงการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้า 

FREE SEMINAR

FREE SEMINAR 18 หัวข้อ!
เติมเต็มทุกสาขาความรู้ จัดใหญ่ สำหรับชาวอีสาน
โดยวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากส่วนกลาง -กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือมาร่วมบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง
ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม ทักษะ-ความรู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ โดยเนื้อหาการบรรยายโฟกัสที่การปรับตัวสู่การยุคดิจิทัลและสามารถเลือกนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดต้นทุน

FEATURE PRODUCT

ภายในงานจะได้พบกับ..
 กลุ่มสินค้า ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ และช่วยยกระดับการผลิตด้วย เทคโนโลยี ตั้งแต่การ แปรรูป กระจายสินค้า ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ Smart Farm เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม แพคกิ้ง แพคเกจ และโพรเซส : 3P ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ คลังสินค้าและซัพพลายเชนและการตลาด การสร้างแบรนด์ และการออกแบบ

หัวข้อสัมมนา

สัมมนา ฟรี กว่า 18 หัวข้อ บรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากส่วนกลาง-กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือมาร่วมบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม ทักษะ-ความรู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ โดยเนื้อหาการบรรยายโฟกัสที่การปรับตัวสู่การยุคดิจิทัลและสามารถเลือกนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดต้นทุน

TECHNOLOGY SHOWCASE

พบกับสินค้าและเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยคุณยกระดับสินค้าทางเกษตร
เพิ่มมูลค่าทางการตลาด ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มผู้แสดงสินค้า

From Farm to Food Factory

• Food / Meat / Fruits and Vegetables Processing
Machinery
• Food Safety & Hygiene Technology
• Freeze Drying Machinery
• Factory and Asset Management
• Factory Product and Service Related to
Maintenance
• Fertilizer Product

Robotics and Automation a Modern
Approach to Advancing Agricultural

• Agricultural Equipment and Tools
• Agriculture Technology and Innovation
• Automation and Robotics Sytems
• Automatic Identification & Data Collection / RFID / IoT /
Management and IT Software
• Air Power / Air Pollution & Environmental Technology
and Equipment / Waste Management

Packaging Benefits and Trends of the
Beverage & Bakery Business

• Beverage & Drink Technology and Equipment
• Beverage & Drink Producer and Distributors
• Bottling and Filling Technology
• Bakery & Confectionery Technology and Equipment
• Business of Packaging / Coding / Marking / Labeling /
Printing Materials
• Business of Pharmaceutical / Cosmetic / Laboratory /
Testing & Measurement

Transport and Logistics Market
Technologies Freight, System and Warehousing

• Transport & Logistics / Materials Handling & Storage
Technology and Equipment
• Technologies Freight / System Palletizing and
Conveying Equipment
• Technologies Refrigeration / Cold Storage &
Spare Parts / Components and Accessories
• Technical & Professional Organization, Services,
Consultancy

OFFICIAL PARTNERS

SUPPORTED BY

CONFERENCE PARTNERS

ORGANIZED BY

OFFICIAL SUPPORTER