FOODTECH เทรนด์อาหารสำคัญผลักดันผลผลิตเกษตรกรรม

เทรนด์ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพดี คุณค่าทางโภชนาการสูงและมีความปลอดภัย ผู้บริโภคมีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จึงเลือกรับประทานอาหารมีที่มาจากธรรมชาติ จึงทำให้ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” หรือ “FOODTECH” ได้รับความสนใจอย่างมาก กลายเป็นโอกาสและความท้าทายในการเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมอาหาร …. 

แนวโน้มประชากรโลกที่สูงขึ้นส่งผลต่อความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และเทรนด์อาหารยุคใหม่กำลังมาแรง ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารแตกต่างไปจากเดิม ที่เน้นไปที่อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติและมีความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดรูปแบบการทำการเกษตรที่เปลี่ยนไป

ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม อุตสาหกรรมของประเทศจึงอาศัยผลผลิตทางการเกษตรเป็นรากฐานสำคัญ อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นสัดส่วนจำนวนมาก ดังนั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจะก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพทางการค้ากับต่างประเทศอีกด้วย

ผลผลิตทางการเกษตรยังประสบปัญหาราคาไม่แน่นอน อาจเนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ควบคุมไม่ได้ หรือมีผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าจึงเป็นองค์ความรู้ที่ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร หรือตัวเกษตรกรเองควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูป การถนอมอาหาร การรักษาคุณค่าทางโภชนาการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดเก็บและขนส่ง จนไปถึงการสร้างแบรนด์และทำการตลาด

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก ทำรายได้มากกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี อีกทั้งภายใต้การผลักดันนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” Thai Kitchen to The world  ดังนั้น ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการส่งออก และสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารและผลิตผลทางการเกษตรจากไทยว่ามีความปลอดภัย ซึ่งผลพวงจะกลับไปสู่ความเป็นอยู่ทีดีขึ้นของเกษตรกรไทย

FOODTECH EXPO เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเกษตร บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ ขนส่ง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เราเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการอาหารที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ดังนั้น FOOD TECH EXPO 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Farm & Food Enterprise” เราได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร

บริษัทกรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน FOODTECH EXPO ขอเรียนเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ในงาน FOODTECH EXPO 2022 ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 นี้ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

สนใจติดต่อจองบูท หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

Tel : 080-2358 111

Email : fabexpo@greenworldmedia.co.th

Website : www.fabexpo.co

Facebook : @foodtechexpothailand

Line : https://lin.ee/g3sXI41