PTSC

คูลลิ่งทาวเวอร์ Shinwa ที่คุณมั่นใจยาวนานกว่า 60 ปี มีให้บริการแล้วที่ PTSC

Product Description

Brand : SHINWA COOLING TOWER

Shinwa Cooling Tower คุณภาพสูงจากญี่ปุ่น โดยชินวา (Shinwa) เป็นผู้ผลิตคูลลิ่งทาวเวอร์มายาวนานกว่า 60 ปี และเป็นรายแรกของทวีปเอเชีย ทำให้ได้รับความเชื่อถือและใช้งานมาแล้วในประเทศไทยมากกว่า 3,000 หน่วยงาน และในต่างประเทศแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก

Shinwa Cooling Tower มีให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ 10 ตันความเย็น ในรูปแบบ Counter Flow หรือคูลลิ่งทาวเวอร์ทรงกลม จนถึงขนาดสูงสุดต่อเซลล์ที่ขนาด 500 ตันความเย็น ในรูปแบบ Cross flow หรือคูลลิ่งทาวเวอร์ทรงสี่เหลี่ยม และอีกหลากหลายขนาดตามความต้องการที่มีพร้อมให้บริการ

Exhibitor Info

PRECISION TOOLING SERVICES CO., LTD.

Booth No : D18, D20
Website : www.ptsc.co.th