SWAN SIAM CORPORATION CO., LTD.

ปั๊มลมสกรู แบบไร้น้ำมัน ระบบอินเวอร์เตอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

Product Description

Brand : SWAN AIRCOMPRESSOR
Model : AAVD-SERIE

ปั๊มลมสกรู ไม่ใช้น้ำมันในการหล่อลื่น ประหยัดพลังงานด้วยระบบทำงานแบบอินเวอร์เตอร์ ให้พลังลมที่สะอาดปราศจากน้ำมัน 100% มีระบบผลิตน้ำ RO เพื่อใช้ในการหล่อลื่นภายในตัว ควบคุมความร้อนอย่างทรงพลัง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ อาหารและยา โรงพยาบาล เป็นต้น

Exhibitor Info

SWAN SIAM CORPORATION CO., LTD.

Booth No : A8, A10

Website : www.swan-aircompressor.com/th