QUICK ERP CO., LTD.
  • พลิกโฉมกระบวนการผลิตด้วย “QUICK MES” เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน
  • ติดตามสถานะการณ์การผลิตและ ต้นทุนการผลิตแบบ Realtime
  • ข้อมูลสถานะการผลิตจากเครื่องจักรจะส่งตรงไปยังระบบ ERP โดยอัตโนมัติแบบไร้รอยต่อ

Product Description

QUICK MES

QUICK MES

QUICK MES

QUICK MES

QUICK MES

Brand : Quick ERP
Model : QuicK MES

ระบบ MES จะควบคุมการผลิตโดย Link ใบสั่งผลิตที่มาจากระบบ ERP หาก operator ไม่ scan barcode ในเอกสารใบสั่งผลิตแล้ว ระบบ MES จะ Lock ปุ่ม start ของเครื่องจักรทันทีเพื่อไม่ให้ทำงาน นอกจากนั้น ระบบ MES จะทำหน้าที่คอยบันทึกผลผลิตให้อัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณกับ ระบบ PLC, SCADA หรือ Sensor ต่างๆ ของเครื่องจักรโดยตรง ทำให้เราไม่ต้องจดบันทึกด้วยลายมืออีกต่อไป สุดท้ายระบบ MES จะส่งสถานะการผลิตทั้งหมดให้ระบบ ERP โดยอัตโนมัติเพื่อนำไปวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตอีกต่อไป

Exhibitor Info

QUICK ERP CO., LTD.

Booth No : IOT8
Website : www.quickerpthailand.com