QUICK ERP CO., LTD.

Business Application ของ Microsoft ที่ช่วยพลิกโฉมการดำเนินการผลิตและการจัดการ Supply Chain สู่การบริหารจัดการแบบใหม่ ทันสมัย ให้ข้อมูลคาดการณ์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แบบเรียลไทม์ จาก AI และ IoT ในการบริหารจัดการคลังสินค้า การวางแผน การจัดซื้อ การผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกระบวนการ เพิ่มคุณภาพสินค้า และเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

Product Description

MICROSOFT DYNAMICS 365

MICROSOFT DYNAMICS 365

MICROSOFT DYNAMICS 365

MICROSOFT DYNAMICS 365

Brand : Microsoft
Model : Microsoft Dynamics 365

  • ทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ด้วยข้อมูลที่เชื่อมต่อในด้านการบัญชี การขาย การซื้อ สินค้าคงคลัง และดูธุรกรรมของลูกค้า
  • จัดทำแผนภาพแสดงประสิทธิภาพทางการเงินในแบบเรียลไทม์ ด้วยแดชบอร์ด Power BI ในตัว ระบุรูปแบบและแนวโน้ม และให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและไม่จำกัดมิติ
  • เร่งการปิดและการรายงานทางการเงิน และรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงความถูกต้องของการคาดการณ์ ด้วยการกำหนดโมเดลข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และแชร์รายงานด้วยการใช้งานร่วมกับ Excel ได้อย่างราบรื่น

Exhibitor Info

QUICK ERP CO., LTD.

Booth No : IOT8
Website : www.quickerpthailand.com