KFA4 ONLINE LEVEL MONITORIOG | INDUSTRY 4.0

KFA4 Online Level Monitoring | Industry 4.0 โซลูชั่นการวัดระดับวัตถุดิบในแทง้ค์ หรือถังไซโลจากระยะไกล ผ่านเครือข่ายสัญญาณมือถือ

KFA Online Level Monitoring โซลูชั่นการวัดระดับวัตถุดิบในแท้งค์ หรือถังไซโลจากระยะไกล พร้อมการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เซ็นต์เซอร์จะส่งข้อมูล ระดับความสูงของวัตถุดิบที่ถูกต้องแม่นยำให้คุณ โดยที่คุณไม่ต้องเดินไปอ่านข้อมูล หรือปีนไปเคาะถังไซโลที่สูงๆ อีกต่อไป

Product Description

KFA4 ONLINE LEVEL MONITORIOG | INDUSTRY 4.0

Brand : KFA
Model : KFA4-TH Online Level Monitoring

KFA4 Online Level Monitoring | Industry 4.0
โซลูชั่นการวัดระดับวัตถุดิบในแทง้ค์ หรือถังไซโลจากระยะไกล ผ่านเครือข่ายสัญญาณมือถือ

KFA Online Level Monitoring โซลูชั่นการวัดระดับวัตถุดิบในแท้งค์ หรือถังไซโลจากระยะไกล พร้อมการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เซ็นต์เซอร์จะส่งข้อมูล ระดับความสูงของวัตถุดิบที่ถูกต้องแม่นยำให้คุณ โดยที่คุณไม่ต้องเดินไปอ่านข้อมูล หรือปีนไปเคาะถังไซโลที่สูงๆ อีกต่อไป

KFA สามารถออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (loT platform) เช่น Microsoft Azure, SAP, Salesforce หรือส่งตรงไปยังฐานข้อมูลมาตรฐาน ข้อมูลการวัดที่ส่งมาจากเซ็นเซอร์ สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายฟังก์ชั่น เช่น ใช้เป็นข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ, การจัดการสินค้าคงคลัง, การวางแผนเส้นทางขนส่ง, การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลเป็นกราฟต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

FEATURES & BENEFITS

  • ให้สัดส่วนความคุ้มค่าสูงสุด [คุณค่า/ราคา]
  • การวัดระดับมีความแม่นยำ เชื่อถือได้
  • ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง มีความทนทานสูง
  • เลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ได้ เช่น GSM, CDMA, 3G, NB-loT, LTE Cat M1
  • วัดได้ทั้ง Fluid และ Solid เช่น น้ำ, น้ำมัน, น้ำตาล, ปูน, ทราย, ผงเคมี

Exhibitor Info

ALPHA CONTROMATIC CO., LTD.

Booth No : C17
Website : www.alphac.co.th