CUSTOMIZED CHALARDYONT

ออกแบบและพัฒนา AGV/AMR ให้ตอบโจทย์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อม

Product Description

ออกแบบและพัฒนา AGV/AMR ให้ตอบโจทย์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น

  • ปรับน้ำหนักที่ AGV/AMR ต้องรองรับสูงสุด
  • ปรับขนาดของโครงสร้างของ AGV/AMR ตามขนาดพื้นที่หรือช่องว่างที่แคบสุด
  • เปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนที่เหมาะกับลักษณะการเคลื่อนที่ ได้แก่ Differential drive, Steering และ Mecanum
  • ปรับความจุแบตเตอรี่ของ AGV/AMR ให้สอดคล้องกันระหว่างการใช้พลังงานทั้งหมดกับชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน
  • สามารถติดตั้งเซนเซอร์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • ติดตั้งอุปกรณ์เสริมบนตัว AGV/AMR เช่น Lift, Conveyor, Cart towing, Robot arm และอื่น ๆ
  • ใช้ในงานหรือสภาพแวดล้อมเฉพาะทาง เช่น Clean room, Food grade industry เป็นต้น

Exhibitor Info

CHLADYON ROBOTICS CO., LTD.

Booth No : C1-C4