CONVEYOR INFRARED RADIATION OVEN

เตาอบชนิดแผ่รังสีอินฟาเรดคลื่นกลาง (Medium wave IR)

Product Description

Brand : CELSIUS

เตาอบชนิดแผ่รังสีอินฟาเรดคลื่นกลาง (Medium wave IR) ให้ความร้อนที่รวดเร็วที่พื้นผิว ในขณะที่ภายในมีความร้อนต่ำเหมาะสำหรับการอบสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการความร้อนเฉพาะผิวภายนอกอาธิเช่น การอบเพื่อทำให้สีสุกตัวที่ผิวผ้าเบรค การสร้างลายบนชิ้นเนื้อสเต็ก การอบแห้งหรือทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเผาไหม้แก๊สผ่านวัสดุพรุนยังสร้างมลพิษต่ำมากค่าของ NOx, CO ต่ำกว่าเครื่องพ่นไฟทั่วไป

Exhibitor Info

PP SYSTEMS CO., LTD.

Booth No : G10
Website : https://th.ppsystems.co.th