CHARLARD YONT CLY500

ออกแบบและพัฒนา AGV/AMR ตั้งแต่โครงสร้าง ชุดคำสั่ง จนถึงติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทในธุรกิจ

Product Description

Brand : Charlard Yont
Model : CLY200

  • Payload : 200 kg
  • Vehicle dimension L x W x H (mm) : 810 x 550 x 300
  • Rotation diameter : 912 mm
  • Minimum turning radius : 740 mm
  • Wheel : Ø 160 mm – 2 wheels

Exhibitor Info

CHLADYON ROBOTICS CO., LTD.

Booth No : C1-C4