BIOCHEF QUANTUM WHOLE SLOW JUICE

เครื่องคั้นน้ำผักและผลไม้ คั้นน้ำต่อเนื่องนานถึง 12 ชั่วโมง

Product Description

Brand : BIOCHEF

รุ่นใหม่ล่าสุดดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยกำลังไฟพิกัดสูงสุดมอเตอร์เหนี่ยวนำ 400 วัตต์และสว่านรุ่นที่สอง รางป้อนน้ำแบบกว้างคู่ (8 ซม. x 8 ซม.) เพื่อคั้นน้ำผักและผลไม้ คั้นน้ำต่อเนื่องนานถึง 12 ชั่วโมง เครื่องล้างจานปลอดภัยสำหรับทำความสะอาดง่าย รวมตัวกรองแบบละเอียด แบบละเอียดพิเศษ และแบบหลักสูตร PLUS Sorbet Strainer การรับประกัน: อายุการใช้งานของมอเตอร์และอะไหล่ 12 ปี (ในประเทศ) เชิงพาณิชย์ 1 ปี

Exhibitor Info

SYSTEMPRO 1991 CO., LTD.

Booth No : A6

Website : www.biochefkitchen.com