THAI NAKANISHI

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ

Product Description

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ

การรับคำสั่งซื้อและการดำเนินงานด้านคลังสินค้าสามารถจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสำหรับการจัดเก็บที่มีสินค้าเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก

Exhibitor Info

THAI NAKANISHI CO., LTD.

Booth No : C21

Website : www.nkcthai.co.th