PALAWATR CO., LTD.

ระบบ AirSweep ลมแรงดันสูงสำหรับจัดการเศษวัสดุในไลน์ผลิตและไซโล ลดการอุดตัน จับตัวเป็นก้อน ช่วยให้วัสดุเคลื่อนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด Downtime และช่วยสร้างผลผลิตได้ตามเป้าหมาย

Product Description

Brand : AirSweep

ระบบจัดการวัตถุดิบในไซโลที่โรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำเลือกใช้ในการจัดการกับวัตถุดิบที่มีความหนาแน่น หนัก มีลักษณะเป็นผง เป็นของเหลว เปียกชื้น ข้น หรือเหนียว เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี ล้วนเลือกใช้ระบบ AirSweep เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิต

Exhibitor Info

PALAWATR CO., LTD.

Booth No : E1
Website : www.palawatr.co.th