รถกระเช้า

ตัวแทนจำหน่ายรถกระเช้า Dingli อย่างเป็นทางการ เหมาะสำหรับทำงานในที่สูง

Product Description

รถกระเช้ารถกระเช้า

Brand : Dingli

รถกระเช้า ความสูงตั้งแต่ 6 เมตร -39 เมตร

Exhibitor Info

SMARTBOOM CO., LTD.

Booth No : L3