WELTRON GROUP / ICON SOLUTION

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า iStock Express คือโปรแกรมบริหารจัดการสต็อกสินค้าสมัยใหม่ ที่นำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการสต็อกของธุรกิจและร้านค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานให้รวดเร็วและลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการระยะยาว

Product Description

Brand : iStock Express

Exhibitor Info

WELTRON GROUP / ICON SOLUTION CO., LTD.

Booth No : C9, C10, C12
Website : https://weltrongroup.com/