เทปผ้า

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้างานทั่วไป

Product Description

Brand : Eagle Tape

ผลิตจากเนื้อผ้าใยพิเศษ ทอด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง ป้องกันน้ำได้ดี

Exhibitor Info

EAGLE INTERPRODUCTS CO., LTD.

Booth No : H13
Website : www.eagleinterproducts.com