เทปติดกล่อง (OPP Tape)

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทงาน

Product Description

เทปติดกล่อง

Brand : Eagle Tape

เทปกาวคุณภาพใช้งานได้ทุกประเภท เช่น งาน packing เป็นต้น มีทุกขนาด หน้ากว้าง สามารถผลิตให้ได้

Exhibitor Info

EAGLE INTERPRODUCTS CO., LTD.

Booth No : H13
Website : www.eagleinterproducts.com