เทปกาวเยื่อบาง (Tissue Tape)

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์,งานทั่วไป

Product Description

Brand : Eagle Tape

เทปกาวเยื่อบางมีทั้งเกรดอุตสาหกรรม และ งานทั่วไป มีทุกขนาด หน้ากว้าง สามารถผลิตให้ได้

Exhibitor Info

EAGLE INTERPRODUCTS CO., LTD.

Booth No : H13
Website : www.eagleinterproducts.com