เทปกาวย่น (Masking Tape)

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์,อู่รถยนต์พ่นสีทนความร้อน,งานทั่วไป

Product Description

Brand : Eagle Tape

เทปกาวไม่ทิ้งคราบ ลอกออกง่าย เป็นเทปกาวเอนกประสงค์ มีทุกขนาด หน้ากว้าง สามารถผลิตให้ได้

Exhibitor Info

EAGLE INTERPRODUCTS CO., LTD.

Booth No : H13
Website : www.eagleinterproducts.com