เครื่องเจียรลม FG-L19 AIR SUPPER DUTY GRINDER

เครื่องเจียรลม FG-L19

Product Description

เครื่องเจียรลม FG-L19 รุ่นใหม่ แกน 6mm ความเร็วรอบ 30000 rpm High Power 0.67 HP/ 0.5 kw

Exhibitor Info

FULL STAR INDUSTRIAL SUPPLY CO., LTD.

Booth No : G7
Website : www.fullstar-th.com