เครื่องเจียรลม FG-03Y AIR MICRO GRINDER

เครื่องเจียรลม FG-03Y

Product Description

เครื่องเจียรลม FG-03Y ความเร็วรอบ 70000 rpm ใช้งานหนักได้ แกน 3mm / 2.34mm

Exhibitor Info

FULL STAR INDUSTRIAL SUPPLY CO., LTD.

Booth No : G7
Website : www.fullstar-th.com