เครื่องขัดสายพาน PS-510 BELT SANDER

เครื่องขัดสายพาน PS-510

Product Description

เครื่องขัดสายพาน PS-510 สายพานขนาด 10 x 330 mm ความเร็วรอบ 18000rpm

Exhibitor Info

FULL STAR INDUSTRIAL SUPPLY CO., LTD.

Booth No : G7
Website : www.fullstar-th.com