HOTPLATE STIRRER

เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน

Product Description

Brand : Fisher Sceintific
Model : SP88857206

  • เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน
  • สามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน
  • หน้าจอแสดงผลถูกยกสูงขึ้น เพื่อป้องกันในกรณีสารละลายหกออกจากภาชนะ
  • หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล แสดงระดับอุณหภูมิและความเร็วรอบ
  • ปรับความเร็วรอบได้ในช่วง 500-1,500 รอบต่อนาที
  • แผ่นให้ความร้อนทำด้วย เซรามิกแก้ว ทนสารเคมี ขนาด 7 นิ้ว x 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว x นิ้ว
  • ทำความร้อนได้ตั้งแต่ 30 – 540°C มีปุ่มปรับความร้อนที่มีหน้าปัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอุณหภูมิได้ละเอียด 1°C

Exhibitor Info

TRI SOLUTION CO., LTD.

Booth No : C20

Websitehttp://www.tri-solution.com