ระบบ Argo ERP

ARGO ERP  เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธุรกิจองค์กรในแผนกต่างๆ โดยซอฟต์แวร์มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทุกแผนกแบบ Real-Time

Product Description

ARGO ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธุรกิจองค์กรในแผนกต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกขายและการตลาด แผนกการเงิน แผนกผลิต แผนกจัดการสินค้าคลัง เป็นต้น โดยซอฟต์แวร์มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทุกแผนกแบบ Real-Time ช่วยให้ทีมบริหารรับรู้ข้อมูลและปรับปรุงการทำงานได้ง่ายและทันท่วงที อีกทั้งยังลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี

ARGO ERP FEATURES

  • โครงสร้างองค์กรที่หลากหลาย รองรับหลายภาษา สกุลเงิน ข้อมูลและโครงสร้างองค์กรอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและภาษีท้องถิ่นตามประเภทอุตสาหกรรม
  • ยืดหยุ่นสิทธิการทำงาน ระบบแบ่งสิทธิการทำงานได้อย่างชัดเจน แต่ละสาขาทำงานได้อย่างอิสระ ในขณะที่ข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับส่วนกลางและควบคุมโดยสำนักงานใหญ่
  • หมดห่วง! สำหรับสำนักงานหลายที่ หลายสาขา เมื่อใช้ฟังก์ชัน “Multi-company Group Management” สำนักงานใหญ่สามารถรวบรวมและควบคุมสถานะการดำเนินงานของแต่ละสาขาได้อย่างอย่างยืดหยุ่น ช่วยถ่ายโอนและรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นยำ และมี License สำหรับ Group company โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม!
  • บริหารการอนุมัติต่างๆ การอนุมัติต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็วผ่านอีเมล พอร์ทัล หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ

Exhibitor Info

ARES INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

Booth No : S06
Website : aresth.co.th