ตัวขยายสัญญาณ (REPEATER)

อุปกรณ์สำหรับเพิ่มระยะการส่งสัญญาณแบบไร้สายสำหรับการติดตั้งในโรงงานขนาดใหญ่

Product Description

Brand : Murata
Model : LBAC0ZZ1AR

Dimensions

  • L: 90mm W: 45mm H: 27mm

Weight

  • 50g (excluding batteries)

Communication Interface

  • Proprietary ISM sub-1GHz radio certified for use according to each region/country.

Operating Environment

  • -10℃~60℃, 90%RH (non-condensing)

Power Source

  • AC Adapter or USB cable

Battery Life (reference)

  • 9 years (at 10min report interval and 25℃)

Measurement Interval

  • 5, 15, 30 sec, 1, 5, 10, 15, 30 and 60 min

Exhibitor Info

THAI MURATA ELECTRONICS TRADING LTD.

Booth No : H14
Website : solution.murata.com