Booth No : C20

Websitehttp://www.tri-solution.com

SHORT-PATH DISTILLATION เครื่องกลั่นสารในน้ำมันกัญชง กัญชา
SHORT-PATH DISTILLATION เครื่องกลั่นสารในน้ำมันกัญชง กัญชา

เครื่องกลั่นน้ำมันกัญชา ด้วยเทคนิคการกลั่นโมเลกุลทางสั้น หรือ Short-Path Distillation

NATARAL PRODUCT PURIFICATION SYSTEM
NATARAL PRODUCT PURIFICATION SYSTEM

เครื่องแยกสารสำคัญในกัญชง-กัญชา หรือสารธรรมชาติให้บริสุทธิ์ (Purification System)

เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน HOTPLATE STIRRER
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน HOTPLATE STIRRER

เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน

WATER BATH
WATER BATH

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ หน้าจอแสดงผล อุณหภูมิแม่นยำ ภายในอ่างทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกาจับเวลา พร้อมรับรองสอบเทียบ
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกาจับเวลา พร้อมรับรองสอบเทียบ

เครื่องมือวัดที่ได้รับใบรับรองการสอบเทียบ ISO17026