Booth No :  E14
Website : https://global.nssol.nipponsteel.com/th/index.html

WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM
WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM

เปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ง่าย ลดขั้นตอนงานเอกสาร ด้วยWorkflow Management System

SIMPLE EQUIPMENT MANAGEMENT
SIMPLE EQUIPMENT MANAGEMENT

โซลูชั่นส์สำคัญที่ช่วยให้การจัดการอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตทำได้อย่างรวดเร็ว

TAGINATOR
TAGINATOR

โซลูชั่นที่ช่วยในการปรับโรงงานให้เป็นรูปแบบ Smart Factory

MES
MES

โซลูชั่นที่ช่วยให้การตรวจสอบงานในกระบวนการผลิตเป็นเรื่องง่าย