Booth No : D6
Website : santatechnology.com

ไขควงไฟฟ้า แบบ สมาร์ท ทอร์ค
ไขควงไฟฟ้า แบบ สมาร์ท ทอร์ค

ไขควงประกอบชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงในงานอิเลคทรอนิกส์

DISPENSER GLUE
DISPENSER GLUE

เครื่องหยอดของเหลวประสิทธิภาพสุง มีความแม่นยำ ควบคุมด้วยระบบair และระบบscrew

ROBOTIC แขนกล หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ROBOTIC แขนกล หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

แขนกลแม่นยำสูง เหมาะกับโรงงานในอุตสาหกรรม 4.0 Electronic ,Automotive,etc ,Automation.