Booth No : D15
Website : www.ktecorp.com

POWER CYLINDER
POWER CYLINDER

กระบอกไฟฟ้า ทดแทนการใช้กระบอกไฮดรอลิค ประหยัดพลังงาน บำรุงรักษาง่าย ควบคุมแม่นยำ

ZIP CHAIN ACTUATOR
ZIP CHAIN ACTUATOR

ล่าสุดแห่งนวัตกรรมของ Actuator

SAFCON
SAFCON

Safety and Control Devices ป้องกันและควบคุมความเสียหายของระบบส่งกำลัง

G8 SERIES RS ROLLER CHAIN
G8 SERIES RS ROLLER CHAIN

โซ่ส่งกำลังที่เพิ่มความสามารถรับกำลังกิโลวัตต์ที่สูงขึ้น และสมรถนะที่ดียิ่งขึ้น

POWER-LOCK
POWER-LOCK

Power-Lock อุปกรณ์ล๊อคเพลา ทดแทนการใช้ลิ่ม