Booth No : C19

Websitehttp://www.hitec-th.com

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมเบเกอรี่
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมเบเกอรี่

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน