Booth No : C8, C10

Websitehttps://www.automation-crazy.com/

DELTA ROBOT
DELTA ROBOT

โรบอทจับวางชิ้นงาน ที่มีความเร็วสูง ใช้งานร่วมกับกล้องได้เพื่อตรวจเช็คชิ้นงาน

BOWL PART FEEDER
BOWL PART FEEDER

ถังสั่นคัดเรียง ลำเลียงชิ้นงานสู่กระบวนการถัดไปเหมาะกับอุปกรณ์ ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักไม่มาก [...]