Q-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.
Booth No.
C9
Short Description
เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับกันในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการเรื่องระบบไฟฟ้าระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยคุณภาพสูงและครอบคุลมหลากหลายแบรนด์สินค้า