POLADRONE DISTRIBUTION CO., LTD.
Booth No.
E10
Short Description
โพลาโดรน ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นโดรนแบบครบวงจร เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายและความซับซ้อนของการดำเนินงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีโดรนที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ