IIoT

C.S.I. (THAILAND) CO., LTD.
Booth No.:
IOT7
Short Description:
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่เน้นการให้บริการด้านพัฒนาโปรแกรมและระบบต่างๆ พร้อมบริการระบบสำเร็จรูปและบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
SMART SENSE INDUSTRIAL DESIGN CO., LTD.
Booth No.:
B19
Short Description:
SMART Sense หนึ่งใน System Integrator (SI) ที่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ และวิจัยพัฒนาโซลูชั่น ช่วยยกระดับโรงงาน 4.0