เรซคู

RACEKU THAI CO., LTD.
Booth No.:
S03
Short Description:
IFS Cloud แพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่นำเสนอซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้าในด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM) และการจัดการบริการ (FSM)