เครื่องบด-แยกกาก

YN2-TECH (THAILAND) CO., LTD.
Booth No.:
A5
Short Description:
YN2-TECH มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยเทคโนโลยี และแนวคิดแบบญี่ปุ่น การให้ความพิถีพิถันในการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาบริษัทของท่าน ตั้งแต่ชิ้นส่วนอะไหล่ เล็กๆ น้อยๆ ไปสู่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต, การตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนการนำเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพื่อโลกที่ยั่งยืน