รางกระดูกงู

IGUS (THAILAND) CO., LTD.
Booth No.:
H19
Short Description:
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบไปด้วย e-chain systems® หรือรางกระดูกงู, สายเคเบิล chainflex® ที่มีความยืดหยุ่นสูง, iglidur® พอลิเมอร์แบริ่ง, igubal® แบริ่งทรงกลมและ drylin® ลิเนียร์แบริ่ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้กับทุกอุตสาหกรรมในภูมิภาคของเรา ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่