ซอฟต์แวร์

AIR TECHNOLOGY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
Booth No.:
S05
Short Description:
ยกระดับการทำงานของคุณ ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะ
C.S.I. (THAILAND) CO., LTD.
Booth No.:
IOT7
Short Description:
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่เน้นการให้บริการด้านพัฒนาโปรแกรมและระบบต่างๆ พร้อมบริการระบบสำเร็จรูปและบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
DOUBLE PINE CO., LTD.
Booth No.:
B6
Short Description:
Thailand Top’s Chosen ERP Platform
QUICK ERP CO., LTD.
Booth No.:
IOT8
Short Description:
Quick ERP พร้อมให้บริการ ออกแบบ และประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
RACEKU THAI CO., LTD.
Booth No.:
S03
Short Description:
IFS Cloud แพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่นำเสนอซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้าในด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการสินทรัพย์องค์กร (EAM) และการจัดการบริการ (FSM)