FLIR A-Series กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง

สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการตรวจจับสัญญาณความร้อนสะสม

Product Description

FLIR A-Series               FLIR A-Series

Brand : Flir
Model : A-Series

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง FLIR A-Series ให้ภาพอินฟราเรดคุณภาพสูง 307,200 พิกเซล เหมาะสำหรับการตรวจสอบหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สามารถดูค่าอุณหภูมิจุดใดก็ได้ในฉาก ตัวกล้องมีซูมแบบดิจิตอลสูงสุด 8 เท่า จึงทำให้สามารถระบุและตรวจสอบวัตถุได้อย่างแน่นอน ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้เกือบทุกที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่สำคัญของคุณ จะช่วยให้เห็นปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย เป็นการป้องกัน และสั่งหยุดทำงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รองรับการตวรจจับค่าอุณหภูมิที่ -20°C to 2,000°C (3 ranges)

Exhibitor Info

LEGA CORPORATION CO., LTD.

Booth No : H15
Website :  www.legatool.com