DESICCANT ROTORS

วงล้อดูดความชื้นถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน

Product Description

Brand : Hutek

  • วงล้อดูดความชื้นถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน
  • อายุการใช้งานยาวนาน ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำให้แห้ง
  • ปรับปรุงกระบวนการผลิต/คุณภาพผลิตภัณฑ์
  • การเก็บรักษา/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
  • ป้องกันการกัดกร่อน/ควบแน่น การกู้คืนพลังงาน/NMP/Voc
  • สารดูดความชื้น (non CFCs)

Exhibitor Info

UTILE ENGINEERING INTERNATIONAL CO., LTD.

Booth No : J20
Website :  www.utile.co.th