CUSTOM AUTOMATED MACHINE

บริการออกแบบและสร้างเครื่องจักรออโตเมชั่น ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 และวิกฤติแรงงาน พร้อมให้คำปรึกษาฟรี

Product Description

Brand : PalaMation

บริการออกแบบและสร้างระบบควบคุมและเคลื่อนที่อัตโนมัติคุณภาพสูง ประสิทธิภาพเยี่ยมพร้อม Solution ในงานปรับปรุง ผลิตใหม่ หรือพัฒนาสมรรถนะของเครื่องจักร รวมถึงออกแบบประยุกต์ให้ตรงกับการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละชนิด ด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อน บริการติดตั้ง เขียนโปรแกรมและระบบควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

Exhibitor Info

PALAWATR CO., LTD.

Booth No : D10
Website : www.palawatr.co.th