ไขควงไฟฟ้า แบบ สมาร์ท ทอร์ค

ไขควงประกอบชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงในงานอิเลคทรอนิกส์

Product Description

Brand : Atlas Copco

ไขควงประกอบชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงในงานอิเลคทรอนิกส์ ออโตโมทีฟ(เก็บdata ค่าทอร์ค ค่ารอบ 360องค์ศา ค่าSeating ค่า Clamping ) อันดับ 1 ของโลก สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งค่าทอร์ค รอบการขัน และตั้งเสต็บการประกอบชิ้นงาน ง่ายต่อการเก็บข้อมูลรองรับ IoT และ Factory 4.0

Exhibitor Info

SANTA TECHNOLOGY CO., LTD.

Booth No : D6
Website : santatechnology.com