เทคโนโลยีการขับเคลื่อน ANT driven สำหรับรถ AGV, Forklifts & Mobile Robots

เทคโนโลยีนำทางอัตโนมัติ ANT driven สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ AGV, Forklifts, AMRs ได้อย่างแม่นยำ

Product Description

Brand : BlueBotics

เทคโนโลยีนำทางอัตโนมัติ ANT driven สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (AGVs), รถโฟล์คลิฟอัตโนมัติ (Forklifts) และหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMRs) ได้อย่างแม่นยำ เพื่อระบุสภาพแวดล้อม หรือพื้นที่ในการทำงานว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ พร้อมกำหนดเส้นทางการจราจรในการเคลื่อนที่ทำงานของรถแต่ละคัน

คุณสมบัติ:

  • สามารถทราบตำแหน่งการทำงานของรถ AGV ได้ตลอดเวลา
  • สามารถควบคุมการทำงานของรถ AGV ได้จากระยะไกล
  • สามารถกำหนดเวลาการทำงานที่เหมาะสมได้ เพื่อไม่ให้รถชนกันหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการทำงาน
  • สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงเส้นทางของรถ AGV ได้ เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งาน
  • รองรับการเคลื่อนที่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น พื้นที่แคบ เป็นต้น
  • รถ AGV สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เจอได้อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี ANT®
  • เมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาดจะมีการแจ้งเตือนทันที ทำให้เราสามารถทราบถึงปัญหาของรถ AGV ได้รวดเร็ว
  • ติดตั้งและแก้ไขง่าย มีความทนทานต่อการใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

Exhibitor Info

PLANET T AND S CO., LTD.

Booth No : G17-19
Website : planet.co.th