PHANTOM 4 MULTISPECTRAL

DJI Phantom 4 Multispectral มาพร้อมเทคโนโลยีถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัม ชูจุดเด่นด้านการรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำ ด้วยเซ็นเซอร์กล้องถึง 6 ตัว เพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของพืช วัชพืช แมลง รวมถึงสภาพที่ดิน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์การดูแลพืช ลดการสูญเสียของพืชในไร่ เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

Product Description

PHANTOM 4 MULTISPECTRAL          PHANTOM 4 MULTISPECTRAL

Brand : DJI

กล้อง Phantom 4 Multispectral ใน 1 ชุดประกอบด้วยเลนซ์ 6 ตัว Red Edge, Near-Infared(NIR), Visible Light, Green, Red, Blue

Exhibitor Info

POLADRONE DISTRIBUTION CO., LTD.

Booth No : E10

Websitehttp://www.poladrone.co.th