MICRO RACK (GPS)

Product Description

Micro Rack เป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ ที่สามารถนำไปใช้จัดเก็บทั่วไปในคลังสินค้า, ร้านค้าอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, คลังเก็บอะไหล่ของศูนย์บริการ ฯลฯ แผ่นชั้นวางสามารถรับน้ำหนักได้ 100-200 กก./ระดับชั้น สามารถปรับระดับแผ่นชั้นให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าที่จัดเก็บได้ด้วยระบบคลิปเกี่ยวรับแผ่นชั้น โครงสร้างระบบ knock-down ง่ายต่อการประกอบติดตั้ง หรือรื้อย้าย

Exhibitor Info

LOHAPRATEEP NEXTGEN CO., LTD.

Booth No : FOOD & AGRI TECH ECOSYSTEM

Websitehttp://www.lpi-nextgen.com