น้ำมันหล่อลื่น

Product Description

น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและทุกขอบเขตการใช้งาน ครอบคลุมทุกกล่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

 • กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์
 • กลุ่ม OEM
 • กลุ่มเหมืองแร่และการสำรวจ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ
 • กลุ่มการเกษตรและป่าไม้
 • กลุ่มการบินและอวกาศ
 • กลุ่มผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มเครื่องจักรกล
 • กลุ่มการก่อสร้างและการขนส่ง
 • กลุ่มผู้ผลิตเหล็ก โลหะ และปูนซีเมนต์
 • กลุ่มผู้ผลิตอาหาร
 • กลุ่มผู้ผลิตแก้วและกระจก
 • กลุ่มงานขึ้นรูปและกระบวนการหล่อขึ้นรูป
 • กลุ่มอุตสาหกรรมการตีขึ้นรูป

 

Exhibitor Info

FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.

Booth No : E4

Websitehttps://www.fuchs.com/sea/th/company/