FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.
Category
Booth No.
J15
Short Description
บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ฟุคส์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นอิสระรายใหญ่ที่สุดในโลก
Description


FUCHS ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและทุกขอบเขตการใช้งาน ก่อตั้งเป็นบริษัทครอบครัวในเมืองมานไฮม์ในปี พ.ศ. 2474 ลูกค้า FUCHS มีมากกว่า 100,000 ราย ครอบคลุมทุกกล่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ ลูกค้ากลุ่ม OEM กลุ่มเหมืองแร่และการสำรวจ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ กลุ่มการเกษตรและป่าไม้ กลุ่มการบินและอวกาศ กลุ่มผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกล กลุ่มการก่อสร้างและการขนส่ง กลุ่มผู้ผลิตเหล็ก โลหะ และปูนซีเมนต์ กลุ่มผู้ผลิตอาหาร กลุ่มผู้ผลิตแก้วและกระจก กลุ่มงานขึ้นรูปและกระบวนการหล่อขึ้นรูป กลุ่มอุตสาหกรรมการตีขึ้นรูป และอื่น ๆ


FUCHS มุ่งมั่นและยึดมั่นในในคำมั่นสัญญาในการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่า ทั้งด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนของสินค้า รวมทั้งเน้นย้ำในด้านความปลอดภัยด้วยความน่าเชื่อถือ และช่วยด้านการลดต้นทุนให้ลูกค้า

Address
252 SPE Tower, 11th Floor, Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phyathai, Bangkok
Phone
+66 2615-0168-75
Fax
+66 2615-0167
ZIP Code
10400
Products
[show_products product="1874"]

Send Message to listing owner