BRIGHT INFINITY CO., LTD.
Booth No.
C13
Short Description
ศูนย์รวมของเครื่องจักรสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ทั้งการจำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมกับการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบรรจุแนวนอน, เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดเล็ก, เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดกลาง, เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่ และเครื่องผสม ตลอดจนเครื่องบรรจุแนวนอนและเครื่องบรรจุแนวตั้งประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ได้ตรงกับสภาพบ้านหรือตรงกับความต้องการ เพื่อให้ตอบโจทย์กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และสร้างความสำเร็จทั้งในแง่ของการผลิตและการจัดจำหน่าย